Taiteen talo laajentaa toimintaansa seuraavan kahden vuoden aikana Digitaalinen Taiteen talo -hankkeen myötä virtuaalisena ja kansainvälisenä toimijana. Koordinaattoriksi on valittu kuraattori Ville Laaksonen, joka tuo mukanaan osaamista monialaisena taiteen toimijana ja organisaatioiden uudistajana. ”Olemme innoissamme toivottaessamme Villen tiimimme” sanoo Taiteen talon toimitusjohtaja Jere Pensikkala. ”Hän tuo Digitaalinen taiteen talo -hankkeeseen ja koko yhteisöön osaamista, jonka kautta virtuaaliset sisällöt ja toimintamahdollisuudet liittyvät saumattomasti osaksi Taiteen taloa” toteaa Pensikkala. 

Ville Laaksonen on toiminut taiteen parissa mm. kuraattorina, kriitikkona, taiteilijana ja organisaatioiden kehitystehtävissä. Hän on keskittynyt työssään kansainväliseen toimintaan, taiteen kentän muutokseen, sekä toteuttanut mittavan määrän erilaisia projekteja, joilla taide löytää uusia yleisöjä – myös virtuaalisissa ympäristöissä. Hänen taustaltaan löytyy taiteen lisäksi työkokemusta viime vuosina brändi- ja tuotekehityksen parissa, sekä digitaalisen kasvumarkkinoinnin tehtävissä kansainvälisen EdTechin alalla.   

Nyt taide ja Taiteen talo toimijana vetivät hänet kuitenkin taas puoleensa. Laaksonen näkee, että “Taiteen Talo on poikkeuksellinen uuden ajan toimija ja digitaalisuuden myötä sillä on merkittävät mahdollisuudet kehittää toiminta- ja yhteistyömalleja, siis taiteen ekosysteemiä. Taiteen talon rooli yhteistyön mahdollistajana innostaa tarttumaan tehtävään. Odotan innolla yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.”  

Laaksonen on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta Praxis – kuratoinnin maisteriohjelmasta 2019. Erityisesti eri toimijoiden välinen yhteistyö ja uudet toimintamallit nousevat hänelle keskeisiksi tavoiksi edistää taiteen roolia yhteiskunnassa.  

Digitaalisuus on tehokas keino saavuttaa uusia yleisöjä taiteen fyysisen kokemisen rinnalle. Taiteen toimijoiden kohdalla tämä tarkoittaa kasvavien yleisömäärien lisäksi korostunutta mahdollisuutta esittää taidetta myös kansainvälisessä kontekstissa – sekä lisätä yhteistyötä toimijoiden kesken. Digitaalisuus oikein hyödynnettynä lisää tehokkuutta, sekä madaltaa merkittävästi kustannuksia. Lisäksi se mahdollistaa taiteilijoiden ansaintalogiikan kasvua, mikä johtaa myös taiteilijan työn arvostuksen kasvuun.  

“Uskon Taiteen talon voivan kasvattaa taiteen merkitystä yhteiskunnallisena voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä. Taiteen välityksellä voidaan edistää samaan aikaan avarakatseisuutta, sekä kriittisyyttä yhteiskunnassa. Sen välityksellä voidaan keskustella vaikeistakin asioista. Kauneus on arvo, jonka taide voi välittää kaikille.” sanoo Laaksonen. 

Ville Laaksonen aloittaa tehtävässään helmikuussa 2024.   


Digitaalinen Taiteen talo – hanke jakautuu kahteen osakokonaisuuteen 

Digitaalinen ja palveleva Taiteen talo kehittää Taiteen talon verkkosivustolle asiakkaan käyttöön yhteisen palvelupolun, vaikka taustalla on usean toimittajan sovelluksia ja usean tuottajan palveluita (lippuja, tuotteita yms.).  

Virtuaalinen Taiteen talo osassa laajennutaan metaversumiin, jossa Taiteen talo haluaa tulla näkyväksi myös kokonaan digitaalisessa toimintaympäristössä taiteilijoille, luovan alan toimijoille ja asiakkaille. Taiteen talo synnyttää alustan ja varmistaa, että toimijoilla on tekniset ja toiminnalliset valmiudet toimia virtuaalisessa ympäristössä. 

Hankeyhteistyössä ovat mukana Suomen kansallisooppera ja -baletti, Turun AMK:n Taideakatemia, Aura of Puppets -verkosto ja Kulttuurikampus Turku. 

Hanke on Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU.