Heikki Räsänen

Tiistaina 7.12.2021 kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että Rettigin kiinteistön kiinteistöyhtiön rinnalle perustetaan yleishyödyllinen yhtiö Turun Taiteen talo Oy. Sen tehtävänä on Taiteen talo -konseptin luominen, siihen liittyvä kehittämistyö sekä yhteistyö taidekentän ja muiden tahojen kanssa.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.10.2021 Rettigin kiinteistön ostosta ja hankintaa varten perustettavasta kiinteistöyhtiöstä. Valtuuston päätöksen jälkeen Rettigin kiinteistön kiinteistöyhtiön mallia sekä avoinna ollutta operointimallia on valmistelu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Organisoitumismallin tulee mahdollistaa uudenlaisen toiminnan luominen Turkuun ja kohteen kehittäminen vetovoimaiseksi kohtaamispaikaksi. Mallin on oltava mahdollisimman selkeä ja tarvittaessa muokattavissa tulevia kehitystarpeita ajatellen.

Ammattitaiteilijoiden sekä luovien alojen yritysten lisäksi alueen elävöittämiseen tarvitaan muutakin kaupallista toimintaa.

– Turun kaupungille tärkeitä tavoitteita ovat taiteen ja luovien alojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen, Vanhankaupungin elävöittäminen ja uudenlaisen toiminnan luominen Turkuun. Ammattitaiteilijoiden sekä luovien alojen yritysten lisäksi alueen elävöittämiseen tarvitaan muutakin kaupallista toimintaa, pormestari Minna Arve kertoo kaupungin strategisen kehittämisen tavoitteista.

Yhteisissä keskusteluissa on haettu ratkaisua, jolla varmistetaan alueen ja Taiteen talo -konseptin kehittäminen sekä avoimeen yhteistyöhön ja läpinäkyvyyteen perustuva toimintamalli.

– Yleishyödyllisen yhtiön perustamista päädyttiin esittämään, koska sen kautta Taiteen talo -konseptin luominen, siihen liittyvä kehittämistyö sekä yhteistyö taidekentän ja muiden tahojen kanssa pystytään parhaiten varmistamaan. Järjestely on myös valtiontukisäännösten ja muun kuntaa velvoittavan lainsäädännön mukainen, kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen sanoo.

Turun Taiteen talo Oy

Turun kaupunki perustaa Taiteen talo -konseptin sisällölliseen kehittämiseen kaupungin kokonaisuudessaan omistaman yleishyödyllisen yhtiön, jonka nimeksi tulee Turun Taiteen talo Oy, Konstens hus i Åbo Ab. Strategisen yhtiön tehtävänä on edistää ja tukea Turussa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa, taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllisyyttä ja elinkeinoa sekä kehittää ja organisoida Taiteen talo -konseptia. Yhtiöjärjestys mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja laajentamisen myös muihin kohteisiin.

Turun Taiteen talo Oy:lle nimetään seitsenjäseninen hallitus, jonka jäsenistä kaksi olisi virkamiestä, kaksi luottamushenkilöä ja kolme edustaisi kulttuurikenttää. Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan. Vuokralaisvalinta toteutetaan käyttäen läpinäkyvää menettelyä ja kaupalliset toimijat valitaan neuvottelujen kautta.

Turun kaupungin avustus ja sitä koskeva sopimus Turun Taiteen talo Oy:n kanssa tuodaan päätettäväksi myöhemmin.

Turun kaupunki on hakenut Taiteen talon toimintakonseptin kehittämiseen EU-rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Päätöstä odotetaan joulukuun aikana. Aiesopimuksilla hakemuksessa on mukana Taidekahviot-verkostosta 20 organisaatiota, Pro Manilla -säätiö sekä useita muita yhteistyökumppaneita. Konseptin jatkosuunnitelman tarkentaminen tuodaan päätettäväksi, kun rahoituspäätös on tiedossa.

Kaupunginhallituksen päätös 7.12.2021