TurkuSAFA ja Uuden muotoilun yhdistys tuovat arkkitehdit ja muotoilijat Taiteen talolle tammi-helmikuussa näyttelykokonaisuuden ja oheistapahtumien muodossa.
Tapahtuma on osa valtakunnallisen Arkkitehtuurin ja muotoilun päivien 1.-4.2.24 ohjelmaa.


NÄYTTELYT:
Anamneesi 0
Anamneesi teos konsepti perustuu keskustelevaan, ajattelevaan tulevaisuusmuotoiluun, jossa kuulija haastaa omaa ajatteluaan muita kuunnellen. Ääniteoksen tavoitteena on stimuloida ajattelua ja oivalluttaa purkamaan jumeja ja vinoumia muita kuunnellen.
Peilaamalla omaa arvo- ja asenne avaruutta muihin, ravistelemme itsemme hereille. Anamneesi 0 aloittaa ja pilotoi teossarjan, jossa tehdään vaihtuva teemaisia puheinstallaatioita osallisuuden, muotoilun-, taiteen, arkkitehtuurin- ja arvokasvatuksen lähtökohdista. Teokset ovat audiolähtöisiä ja aineettomia.

OMa³ (Osallisuus, muotoilu-, arts, arkkitehtuuri- ja arvokasvatus / Participatory design arts architecture & values learning) ry on keskusteleva, avoin ja esteetön yhdistys, joka kannustaa osallisuuteen sekä uuteen yhteisöllisyyteen. OMa³-toiminta tuo huomiota luonnontilaan ja rakennettuun ympäristöön. Se kannustaa keskustelemaan tulevaisuudesta ja avaa silmiä vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

OMa³ peräänkuuluttaa vastuullisia arvoja, mikä on kirjattu myös yhdistyksen nimeen. Arvokasvatus läpileikkaa OMa³n toimintaa, jossa taide nähdään yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin edistäjänä ja
ajattelun aktivoijana. OMa³ haluaa alleviivata luovan ajattelun voimaa muutoksen teossa. Tulevaisuus tehdään siellä, missä asenteet ja arvot syntyvät.

Erik Bryggmanin arkkitehtuuri ja taide
Bryggman-instituutti tuo näyttelyyn kokonaisuuden arkkitehti, professori Erik Bryggmanin (1891-1955) elämäntyöstä. Bryggman oli käynyt Turun piirustuskoulun ja teki usein yhteistyötä taiteilijoiden
kanssa. Uudessa osiossa esitellään Bryggmanin matkaluonnoksia vuoden 1920 Italian opintomatkalta.

Bryggman-instituutti järjestää arkkitehtuuriin ja rakentamiseen liittyviä tapahtumia, seminaareja, näyttelyitä ja opastuksia.

MEKIN OSATAAN
”Hyvässä tilassa on huomioitu myös lasten ja nuorten toiveet.”
MEKIN OSATAAN -näyttely tuo esiin muotoilukasvatuksen mahdollisuuksia ottaa lapset ja nuoret osallisiksi oman ympäristön suunnitteluun. Näyttely esittelee Turussa järjestettyjen avoimien
työpajojen tuotoksia vuosilta 2021-23 ja johdattaa katsojan MEKIN OSATAAN -muotoilukoulun keskeisiin ajatuksiin ja oivalluksiin. Näyttelyyn on saatu tukea Varsinais-Suomen Kulttuurirahastolta.

MEKIN OSATAAN -muotoilukoulu toimii Taiteen talolla.

Art(a)part
Uuden muotoilun yhdistys ja TurkuSAFA kokoaa Turun alueen muotoilijat ja arkkitehdit paljastamaan päivätyön ulkopuolella syntyneet luovuuden purskahdukset. Näyttelyssä on mukana yli kolmekymmentä teosta maalaustaiteesta keramiikkaan ja veistoksiin. Uuden muotoilun yhdistys on turkulainen foorumi muotoilun kohtaamisille. Yhdistys järjestää muotoilutapahtumia yleisölle sekä ammattilaistapahtumia ja koulutuksia muotoilijoille.

Turku-SAFA on Suomen arkkitehtiliiton Turun seudun paikallisosasto. Jäseniämme ovat muun muassa Turun, Maarianhaminan ja Salon alueella asuvat Safa-arkkitehdit.

Kaikki näyttelyt ovat avoinna 24.1.-4.2.2024
MA-TO ja SU 10:00-19:00
PE-LA 10:00-20:00
(Huom. lauantaina 3.2. näyttely suljetaan jo klo 17:00)


TAPAHTUMAT:
3.2.2023 klo: 10:00-12:00
Muotoilun työpaja kaikenikäisille:
MEKIN OSATAAN -muotoilukoulu järjestää tilassa avoimen työpajan kaikenikäisille.
Hieno tilaisuus tutustua muotoiluun harrastuksena!
3.2.2023 klo: 14:00-14:30
IPR – Intellectual Property Rights
Ornamo Ry:n juristi Iiris Adenius kertoo lyhyesti aineettomien oikeuksien hyödyntämisestä ja suojaamisesta.

3.2.2023 klo: 14:30-16
IPR-klinikka (ammattilaisille)

Ornamo Ry:n juristi Iiris Adenius auttaa muotoilijoita ja arkkitehteja immateriaalioikeuksiin ja sopimusasioihin liittyvissä asioissa.

3.2.2023 klo: 15:00-17:00
Luovuus ja työ -paneelikeskustelu

Miten luovuus ja työ kohtaavat arkkitehdin ja muotoilijan arjessa? Keskustelua vetämässä Salla Heinänen, Ornamo ry:n toiminnanjohtaja.

Arkkitehtuuriklinikka
TurkuSAFA järjestää tilassa arkkitehtuuriklinikan, jossa yksityishenkilöillä on mahdollisuus saada maksutta ammattilaisen pientä suunnitteluapua arkkitehtoonisiin haasteisiin.
Ajanvaraus: rami@erapohja.fi

Sisustusarkkitehtiklinikka:
Sisustusarkkitehdit SIO ry tarjoaa jäsenistönsä apua yksityishenkilöiden sisustuksellisiin haasteisiin.
Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

TERVETULOA!

Yhteydenotot:
Rami Eräpohja/TurkuSAFA: +35840 030 6615 rami@erapohja.fi
Susanna Uusitalo/UMY ry.: +35840 753 6525 susanna@uudenmuotoilunyhdistys.fi

Järjestäjät:
Uuden muotoilun yhdistys ry, TurkuSAFA, Bryggman Instituutti, MEKIN OSATAAN -muotoilukoulu, OMa³ ry

Yhteistyössä:
Vestera, Gerfloor, Julistamo, Ornamo ry, SAFA, Eräpohja Arkkitehdit, Sisustusarkkitehdit SIO ry, Taiteen talo