Det första läsåret för Kideko, arkitektur- och designskolan för barn och unga i Åbo, ligger bakom oss. Det nya läsåret inleds tisdagen den 27.8.2024 i nya lokaler i den inspirerande omgivningen i Konstens hus.

På Kideko (kid + eko) är arkitektur- och designarbetet målinriktat och långsiktigt. Lärandet sker genom konstruktion och design, med användning av överskotts- och återvinningsmaterial. Tyngdpunkten ligger på kreativ problemlösning och människors och miljöns välbefinnande, designerns ansvar för människor och miljö.

KIDEKO (kid + eko) erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och ungdomar i åldern 7-15 år och följer den allmänna läroplanen för arkitektur. Skolans läroplan är godkänd av Åbo stads kulturnämnd. Skolans rektor Outi Puro är mycket nöjd med de nya, rymligare lokalerna i Konstens hus, inte bara för att de möjliggör en mer mångsidig konstruktion av undervisningen, utan också för att föräldrarna kan tillbringa tid där. Medan ditt barn är upptaget på Konstens hus kan du ägna dig åt att utforska utställningen eller ta en lugn stund på Café Elephanten.

Läsåret är indelat i höst- och vårtermin med totalt 30 lektioner. Klasserna på Kideko är små och platserna tillsätts enligt principen ”först till kvarn”.


VAD LÄR MAN SIG PÅ ARKITEKTUR- OCH DESIGNSKOLAN KIDEKO?

  1. Genom ZERO WASTE-tänkande utbildar vi oss i att designa på ett sätt som är skonsamt för miljön och människorna
  2. Bygga och designa produkter och arbeten av återvunna och naturliga material, på ett ansvarsfullt sätt
  3. Glädjefylld kreativ problemlösningsförmåga
  4. Förutom grundläggande arkitekturkurser erbjuder Kideko även specialiserade kurser för äldre studenter

https://www.kideko.fi/
050 4450864 / Outi Puro