Konstens hus i Åbo är ett hem för konst och kultur som öppnade våren 2022 för konstnärer, Åbobor och turister. Konstens hus finns i Rettigs gamla tobaksfabrik mitt i Gamla stan i Åbo.

Verksamheten sker på tobaksfabrikens sex våningar och i husen kring gården. I Konstens hus arbetar bildkonstnärer, scenkonstnärer och yrkesfolk inom den kreativa branschen och där ordnas utställningar, framföranden, evenemang och verkstäder av olika slag.

Konstens hus i Åbo Ab främjar och stöder kulturverksamheten i staden liksom sysselsättning och verksamhet för yrkesfolk inom konst- och kulturfältet, och utvecklar och planerar konceptet Konstens hus. Arbetsrummen till de 43 bildkonstnärerna i Konstnärsgillet Finlands Ateljéstiftelse finns i byggnadens tredje och fjärde våning.