Öppning 9.7.2024 klo 17–19
Fritt inträde, välkommen!

10.7.–21.7.2024
Tis-sön 12-18
Öppet under ILMIÖ 2024 kl. 12-20

Målningsserien Runsalavariationerna består av verk som utgår ifrån ett motiv vid en stig i Botaniska trädgården i Runsala, dit jag gjort regelbundna besök under ett års tid. Jag har gjort anmärkningar om rådande förhållanden och stämmning och tagit fotografier av stället. Målningarna baserar sig på detta material och utgör en grund för de enskilda verken som visas i galleria Aski den 10.7.- 21.7.2024.

Jag har strävat efter att finna det poetiska och uttrycksfulla i motivet genom att behandla färgen och formen som olika entiteter under målningsprocessen. Jag antyder det som för mig är väsentligt, för att uppnå en atmosfär eller någonting som tar representationen vidare bortom återgivadet. 

Jag har funderat över vad det banala landskapet erbjuder mig genom att göra en målning av det, och vilka tillvägagångssätt jag väljer när varierande ljus- och färgförhållande råder i motivet.

André Peterdi: Runsala (Sommar), öljy levylle, 90×140 cm, 2024.