Vesa Aaltonen

Åbo stads konstmuseum WAMs utställnings- och publikarbete flyttar till tillfälliga lokaler i Konstens hus hösten 2024. WAM stänger för två år till följd av grundrenoveringen av museet, som inleds sommaren 2024. Regionala konstnärer betonas i det kommande utställningsprogrammet i Konstens hus, vars mål är att skapa nya och intressanta möten.

Utställningsprogrammet i Konstens hus inleder nya dialoger med olika aktörer samt för med sig viktigt innehåll och möten inom nutidskonsten för sin publik. I utställningsprogrammet betonas regionala konstnärer. Till varje utställning bjuds in en utomstående skribent från konstfältet, som för med sig ett eget perspektiv på utställningsinnehållet och skapar dialog. Heini Aho är den första konstnären i utställningsserien, som inleds hösten 2024.

I WAMs tillfälliga lokal förs också dialog med Konstens hus nya utrymmen. Övergången från den egna bekanta museibyggnaden till Konstens hus ger stadens eget konstmuseum möjlighet att möta nya aktörer och testa olika verksamhetssätt.

 – Vi är mycket entusiastiska över möjligheten att göra WAMs innehåll till en del av Konstens hus nya och livliga verksamhet i hjärtat av Gamla Åbo, berättar Satu Pajarre, enhetschef vid Åbo museicentral.

WAM är bland de första som får tillgång till de grundrenoverade lokalerna i Konstens hus. Utställningsverksamheten kommer att placeras i en gammal brandkårsbyggnad med ingång från innergården.

 – Det är fint att börja utveckla Konstens hus tillsammans med en stark och känd aktör som WAM. Vi ser fram emot vad de två gemensamma åren med WAM kommer att föra med sig, säger Jere Pensikkala, verkställande direktör för Konstens hus.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat investeringsunderstöd för grundrenovering av Konstens hus och Åbo stad har reserverat anslag för grundrenoveringen.
Undervisnings- och kulturministeriet / Investeringsunderstöd (på finska)
Åbo stad / Finansiering av ombyggnads- och anläggningsprojekt för Konstens hus 2023 (på finska)

WAMs utställningsverksamhet flyttas tillbaka till det grundrenoverade museet hösten 2026. Mer information om grundrenoveringen av WAM.