Vesa Aaltonen

Efter en omfattande renovering öppnar det nya Galleri Kilta och den nya biografen Kino Kilta i Brandkårsbyggnaden vid Konstens hus i Åbo i september 2024. WAM:s utställningsserie inleder utställningsverksamheten i galleriet och Kino Kilta gör filmkonsten till en del av utbudet i Konstens hus.

Vesa Aaltonen

Det permanenta galleriet i Konstens hus erbjuder möjligheter till ett mångsidigt utställningsprogram, som inleds av Åbo stads konstmuseum WAM:s utställningsserie. WAM:s utställnings- och publikarbete flyttar till galleriet medan museets egen byggnad renoveras. På repertoaren för biografen, som finns på andra våningen i Brandkårsbyggnaden, kommer det i sin tur att finnas ett alternativt utbud av filmer.

    ”Förhoppningen är att galleriet och biografen ska skapa ett nytt slags samarbete, när de verkar i omedelbar kontakt med varandra. Användning av biografen för att visa videokonst är ett av möjliga initiativ, men samarbetet går säkert också åt andra hållet och sträcker sig åtminstone i form av tjänster från bion till galleriet”, berättar Jere Pensikkala, verkställande direktör för Konstens hus.
    ”Kino Kilta och Konstens hus erbjuder också ett överraskande utrymme för seminarier och utbildningar.”

Renoveringen av Brandkårsbyggnaden är den största som genomförs i Konstens hus. Samfinansieringen för förverkligandet är omfattande. Förutom Åbo stad deltar även undervisnings- och kulturministeriet, stiftelsen Åbo 2029 samt Finlands filmstiftelse med förhandsförbindelse.

Heini Ahos utställning inleder WAM:s utställningsserie i Galleri Kilta

Åbobildkonstnären Heini Ahos soloutställning inleder utställningsserien i Galleri Kilta. I utställningen som består av skulpturer och installationer granskar Aho vardagliga saker och föremål som vi anser självklara samt användningen av dem ur ett nytt perspektiv. Verken förmedlar förundran och ett behov av att undersöka, men också lite humor.
     
   ”Galleri Kiltas utställningsprogram betonar regionala konstnärer och målet är att skapa nya och intressanta möten”, berättar WAM:s utställningsamanuens Jonni Saloluoma.

Efter Heini Ahos utställning ser vi utställningar av Jussi HaroAnu HalmesmaaFanny & Vivi Varjo samt Matti Helenius.

   ”Det är viktigt för Åbo museicentral att få verka som stadens konstmuseum även under renoveringen av WAM. Det är intressant att se WAM:s utställningar bli en del av verksamheten vid Konstens hus i hjärtat av gamla Åbo och det har varit fint att hitta en form av samarbete som gagnar båda parterna”, konstaterar Juhani Ruohonen, direktör för museitjänsterna.

WAM:s utställnings- och publikarbete flyttar tillbaka till Östra Strandgatan hösten 2026 när renoveringen av WAM:s museibyggnad är klar.

Egentliga Finlands filmcentrum öppnar biografen Kino Kilta

Betoningen för biografen Kino Kiltas repertoar kommer att ligga på filmer som inte annars skulle visas i Åbo, särskilt europeiska filmer. Filmfestivalen Suomalaisen elokuvan festivaali, Nationella audiovisuella institutets (KAVI) regionserie i Åbo samt många lokala filmföreningars föreställningar och festivaler kommer också att flytta till Kino Kilta.

Mediefostran för bland annat daghems- och skolgrupper samt föreställningar för seniorer kommer också att ingå i basverksamheten vid filmcentret. Samma utrymmen kommer även att inhysa Egentliga Finlands filmcentrums lokaler, samt ett bibliotek och ett arkiv som är öppna för alla.

Brandkårsbyggnadens renovering före Galleri Kilta
Planritning av Galleri Kilta
Planritning av Galleri Kilta
Planritning av Kilta Kino
Planritning av Kilta Kin