Larmet gick idag igen
Härnere finns plats för 30 personer
Du ser dig omkring
I hela Kiev finns det 4984 skyddsrum (…)

(…) här är du någon annan,
andra regler,
andra begränsningar (…)

Citaten är ur verket Bunker Kiev, skrivet av dramatikern Stefano Massini, som vann en Tony Award för sin Lehman-trilogi. Bunker Kiev är en berörande skildring baserad på ukrainarnas egna upplevelser och gonvittnesskildringar av hur det känns för människor att söka skydd och vara i ett bombskydd under bombningarna.

”Föreställningen tar åskådaren in i en verklig bunker, där den kraftfulla texten resonerar på ett gripande sätt hos publiken. Texten får åskådaren att leva sig in i livet mitt i ett pågående krig”, berättar läsdramats regissör Satu Rasila.

Massini skrev verket på Ukrainakrigets ettårsdag. Bunker Kiev hade premiär den 6 mars 2023 i Florens, Italien. I Åbo kommer verket att visas i april 2024 på Konstens Hus både på finska och svenska i samarbete med Åbo Stadsteater och Åbo Svenska Teater. Texten framförs av en skådespelare. Medverkande är Minna Hämäläinen, Ulla Reinikainen,
Markus Ilkka Uolevi, Riitta Salminen, Kimmo Rasila
och Sofia Carlsson. De kommer att alternera i föreställningarna.

”När Åbos borgmästare Minna Arve frågade oss om Konstens Hus kunde vara med och förverkliga denna produktion i Finland visste vi genast att Massinis starka historia måste berättas. Från början var det klart för oss att vi ville göra detta i samarbete med Åbo Stadsteater och Åbo Svenska Teater”, säger Konstens Hus vd, Jere Pensikkala.

Mellan den 3:e och 29:e april 2024 ges totalt 45 föreställningar varav vissa är gratisföreställningar riktade till högstadier och gymnasier. Föreställningarna ges på både finska och svenska.

Biljettintäkterna doneras till UNICEFs nödhjälpsinsamling, där hjälp riktas till exempelvis Ukraina, Gaza och Syrien.

”Texten är skakande, aktuell och samhällsviktig. Den ställer frågor och uttrycker vad som händer med människan och mänskligheten i nödens stund, när kriget bryter ut. Hur skulle du reagera och agera i en liknande situation? Det handlar också om solidaritet och att väcka solidariteten; det är alltid civila som lider i krig och attacker, oavsett tidpunkt eller plats”,
betonar Åbo Svenska Teaters teaterchef, Kira-Emmi Pohtokari.

Samarbetet möjliggörs av projektet ”Världen på scenen”.

Biljetterna kommer till salu 19.2.2024. Bunker Kiev är översatt till svenska av Marika Hansson Carbone och till finska av Leena Taavitsainen-Petäjä.