Det mångsidiga utbudet av bildkonst i Konstens hus ökar ytterligare när Galleri Aski öppnas på Valborgsmässoafton.

Galleri Aski är ett oberoende utställningsutrymme för bildkonstnärer i Konstens hus och för utomstående aktörer. Galleriets namn Aski (ask, förpackning) syftar på byggnadens tidigare historia som Rettigs tobaksfabrik samt på galleriets kompakta format.

Bildkonstnärerna som arbetar i Konstens hus har bildat en förening: Rettigs bildkonstnärer rf, för att organisera och förvalta det nya galleriet. Samtliga 20 medlemmar deltar i galleriets invigningsutställning ”Aski auki” (”lådan öppen”) som öppnas på Valborgsmässoafton den
30.4.

Galleri Askis bildkonstnärer kommer att presentera sitt arbete på plats i Konstens hus. Under sitt första verksamhetsår arrangerar föreningens medlemmar sina egna utställningar i galleriets utrymmen.

Det fysiska avståndet mellan den skapande processen i ateljen och konstpubliken är minimal. Detta skapar en intim kontaktyta mellan konstnären och besökaren. En del av konstnärerna kommer också att arbeta i galleriet, vilket ger en unik insyn i den konstnärliga processen.

Förutom utställningar kommer galleriet att erbjuda intressanta sidoaktiviteter: musik, workshop, performanser och föreläsningar.

I framtiden kommer galleriet också att förevisa annat än enbart sådant som skapats i Konstens hus. Galleri Aski kommer att erbjuda intressant, utmanande och aktuell konst. Galleriet välkomnar i fortsättningen experimenterande och nyskapande samtidskonst som utmanar och berör.

”Konstens hus är ett nytt och växande kultur- och konstcentrum i Åbo och vi vill vara med i denna utveckling” säger föreningens ordförande Mikko Paakkola. Galleri Aski, som konstnärsdrivet galleri, skapar ett intressant och mångsidigt tillägg i Konsten hus kulturutbud.
Bildkonst kan vara enkelt att närma sig. Vi erbjuder konstupplevelser helt gratis, utan inträdesavgifter eller tvång att köpa. Vi vill sänka tröskeln för alla att få uppleva ny och varierande konst.

Galleri Aski introducerar bildkonstnärer och för fram nytt kulturinnehåll.
Galleriet är en del av Konstens hus exceptionellt mångsidiga och innehållsrika kultur-oas och inbjuder alla till konstupplevelser.