Jussi Virkkumaa

Etablering av Konstens hus i Åbo är kandidat i priskategorin Årets kulturverksamhet vid Kulturgalan, vars vinnare utses genom folkomröstning. Omröstningsperioden är 12.10.–2.11.2023 och vinnaren tillkännages den 24.11. i Kulturgalan som direktsänds av Yle.

”Visst, vi tror på att vi kommer att vinna”, säger Jere Pensikkala verkställande direktör av Konstens Hus i Åbo. ”Vi ser ända att själva nomineringen är en stor sak och ära för oss. Det visar att hundratals människors arbete, konstnärer och kreativ industri plus politiker och statstjänstemän har gjort en enorm framgång.” fortsätter Pensikkala.

Konstens hus i Åbo bildades utifrån ett starkt samarbete mellan konstorganisationer och Åbo stad. Partnerna delade en passion för att utveckla Gamla Stad i Åbo som en attraktiv plats i staden genom att fokusera på konst och kreativa företag. Möjligheten att skapa något unikt var en stark drivkraft.

Rösta Konstens hus i Åbo till årets kulturverksamhet senast den 2 november 2023 på www.kulttuurigaala.fi/yleisoaanestys

Mer information:

Jere Pensikkala, Konstens Hus i Åbo, vd, +358 44 907 5876