År 2023 i Konstens Hus i Åbo har varit händelserik och etablering av Konstens hus i Åbo var nominerad i priskategorin Årets kulturverksamhet vid Kulturgalan.  

Under året vi hadde mer än 350 evenemang till exempel mångkulturell festivaler, utställningar, marknader, flera seminarier och möten. Nästan 80.000 visiterade hoss oss i år, och Kaj Stenvalls utställning Krigets ansikte fick 41.000 besökare. Under året vi har också fått många nya kreativa människor  som medlem i Konstens Hus samhälle.

Renovering har också börjat och vi kommer att ha färdiga med första renoveringar på hösten 2024.

Julfreden hos Konstens hus i Åbo börjar efter utlysningen av julfreden från Gamla Stortorget i Åbo. Café Elephanten har öppet i julafton kl 11-14. Kafé är öppet också 27.-29.12.2023.  

Välkommen att njuta av konst och kultur igen 2024!