Den nya webbsidan kommer att användas under hela sommaren och informationen kommer att uppdateras löpande. I det första skedet kommer du att se detaljerna om program. Under sommaren lägger man till sidorna till exempel presentationer av konsthuskonstnärer.