Konstmålare Kaj Stenvalls Ukraina-verk presenteras på en omfattande utställning i Konstens hus i sommar. Målningarna, som väckt stort intresse även internationellt, ger en överblick över Rysslands anfallskrig och bakgrunden till den kris som skakat världen i drygt ett år.

Utställningen är ett ställningstagande för fred, mot kriget samt ett uttryck för stöd för Ukrainas kamp.

Jag vill visa att man genom målarkonst kan påverka, väcka diskussion och även beröra människor, säger Kaj Stenvall.

Utställningen Krigets ansikten, som arrangeras i Konstens hus, består av omkring 80 målningar. Verken porträtterar huvudsakligen kriget, som bröt ut i februari 2022, samt dess centrala gestalter, exempelvis Ukrainas och Rysslands presidenter Volodymyr Zelenskyj och Vladimir Putin.

Målningarna ställs nu för första gången ut för allmänheten i denna omfattning. Utställningen omfattar även Stenvalls verk från krigets upprinnelse, det vill säga erövringen av Krim år 2014 samt av andra globala fenomen som bidragit till krisen.

Initiativet till utställningen kom från Taiko, konstbutiken på nätet, och den produceras i samarbete mellan Kaj Stenvall, Konstens hus och Taiko.

Historiska händelser har genom tiderna dokumenterats via konst. Kaj Stenvalls målningar porträtterar på ett unikt sätt ett krig och dess bakgrund. Det är en ära att få presentera denna helhet för allmänheten, säger Jere Pensikkala och Patrik Edman, verkställande direktörer för Konstens hus och Taiko.

Kaj Stenvalls utställning Krigets ansikten visas i Konstens hus 16.6–6.8.2023. Utställningen är öppen varje dag klockan 11–18 frånsett midsommaren 23–25.6.

Samarbetsparter i utställningen är Drama Queen Communications, Painotalo Painola och Ilonalt Creative.

Utöver den fysiska utställningen arrangerar Taiko en försäljningsutställning på nätet 1.6–31.8 om fokuserar på Kaj Stenvalls övriga produktion.